Ημερολόγιο Γεγονότων

2011-12-03 00:47

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ SURVEY

  Μετά από σχετικούς ελέγχους παρατηρήθηκε το γεγονός ότι σε πολλές σχολικές μονάδες οι Διευθυντές δεν έχουν μεριμνήσει για την ενημέρωση του SURVEY. Επειδή η καταχώρηση και επικαιροποίηση των στοιχείων του SURVEY είναι υποχρεωτική για μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου  της Σχολικής...

—————