ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2011-12

2011-11-13 21:23

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων μετάθεσης ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών είναι η Τετάρτη, 30.11.2011.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του ΠΥΣΠΕ της Δ/νσης μας, (Τηλ. - Fax. 2237080241, Υπόψη Κα Καντλή Γεωργία).

Σας επισυνάπτουμε και σχετικά έντυπα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2011-12.doc (447,5 kB)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2011-12.doc (209 kB)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 2011-12.doc (168,5 kB)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2011-12.doc (64 kB)

—————

Πίσω